Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu ghi hình camera. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu ghi hình camera. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 7 02, 2020

Đầu ghi hình camera 32 kênh IP WTC-32IP


Đầu ghi hình camera 32 kênh IP WTC-32IP
Thông số kỹ thuật đầu ghi hình camera 32 kênh IP WTC-32IP như sau:
* Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 4/ 8 /16 / 32 kênh.
* Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
* Tương thích với tín hiệu: HDMI 4K (3840 x 2160), VGA 1920 x 1080.
Giá tham khảo: 6.000.000đ

Đầu ghi hình camera 16 kênh IP WTD -16IP


Đầu ghi hình camera 16 kênh IP WTD -16IP
Thông số kỹ thuật đầu ghi hình camera 16 kênh IP WTD -16IP như sau:
* Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 4/ 8 /16 kênh.
* Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
* Tương thích với tín hiệu: HDMI 4K (3840 x 2160), VGA 1920 x 1080.
Giá tham khảo: 2.500.000đ

Đầu ghi hình camera 8 kênh IP WTD -8IP

Đầu ghi hình camera 8 kênh IP WTD -8IP
Đầu ghi hình camera 4 kênh IP WTD -8IP
Thông số kỹ thuật đầu ghi hình camera 8 kênh IP WTD -8IP như sau:
* Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 4 / 8 kênh.
* Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
* Tương thích với tín hiệu: HDMI 4K (3840 x 2160), VGA 1920 x 1080.
Giá tham khảo: 1.750.000đ

Đầu ghi hình camera 4 kênh IP WTD-4IP

Đầu ghi hình camera 4 kênh IP WTD-4IP
Đầu ghi hình camera 4 kênh IP WTD-4IP
* Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 4 kênh.
* Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4.
* Tương thích với tín hiệu: HDMI 4K (3840 x 2160), VGA 1920 x 1080.
Giá tham khảo: 1.650.000đ